آخرین اخبار

دلیل انفجار قیمت سکه چیست؟

دلیل انفجار قیمت سکه چیست؟

بررسی ها نشان می‌دهند که تنها علل داخلی باعث کاهش قدرت پول ملی در ماههای اخیر نبوده و عواملی جهانی بر این مساله اثرگذار بودند.
بازدید خودرو همچنان بر موج گرانی می‌راند

بازدید خودرو همچنان بر موج گرانی می‌راند

در آشفته بازاری که این روز‌ها مردم ایران گرفتار آن هستند، برخی از بازار‌ها مانند بازار خودرو یکه تازی می‌کند و دلالان در غیبت نهاد‌های نظارتی برای افزایش قیمت خودرو‌ها مسابقه گذاشتند.