درباره ما

محمود رحمانی خلیلی

محمود رحمانی خلیلی کارشناس بانکی و ارتباطات دانشجوی دکترای علوم سیاسی گرایش مسائل ایران فرزند حجه الاسلام شیخ علی اصغر رحمانی خلیلی نماینده ادوار مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی

ارتباط با مدیریت

کانال شبکه های اجتماعی : mahmoudrahmani98@

شبکه های اجتماعی : mahmood_rahmani98@

ایمیل :  rahmanimahmoud98@gmail.com