چشم انداز قیمت مسکن تا پایان سال ۹۸

چشم انداز قیمت مسکن تا پایان سال ۹۸

اکثر کارشناسان اعتقاد دارند تا پایان سال جاری معاملات مسکن رشد خواهد کرد اما تغییری در قیمت رخ نخواهد داد و رکود غیرتورمی محتمل ترین سناریو برای بازار مسکن خواهد بود.؛
افزایش ۴۰ برابری درآمد با کاشت طلای سرخ

افزایش ۴۰ برابری درآمد با کاشت طلای سرخ

روستای اندرات بهشهر با کشت زعفران، از نظر اقتصادی رونق گرفته است به طوری که تا قبل از آن و با کشت گندم در هر هکتار در خوشبینانه‌ترین حالت، 2 تن گندم با درآمدزایی 4 میلیون تومان برداشت می‌شد در حالی که اکنون اگر کشت زعفران در یک هکتار ، 15 کیلوگرم محصول بدهد ارزش آن به 160 میلیون تومان می‌رسد. ؛
آخرین نرخ پرداخت سود توسط بانک‌ها

آخرین نرخ پرداخت سود توسط بانک‌ها

پیگیری‌ها از چند بانک نشان می‌دهد برخی بانک‌ها که سال گذشته نرخ سودهای بالایی را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند با به پایان رسیدن سررسید حساب‌های بلندمدت، نرخ سود سپرده‌ها را در سپرده‌گذاری بلندمدت جدید کاهش داده‌اند.؛