محمود رحمانی خیلی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد

محمود رحمانی خیلی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد

به گزارش نگاه روز، ظهر امروز آقای محمود رحمانی خلیلی فرزند حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر رحمانی خلیلی نماینده ادوار ملس شورای اسلامی با حضور در ستاد انتخابات کشور در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستان بهشهر ثبت نام کردند.  

مراسم هفتمین شب در گذشت ابوشهید حاج علی عموزادخلیلی

مراسم هفتمین شب در گذشت ابوشهید حاج علی عموزادخلیلی

حضور حجهالاسلام شیخ علی اصغر رحمانی خلیلی نماینده ادوار مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی و پسرشان محمود رحمانی خلیلی در مراسم هفتمین شب در گذشت حاج علی عموزادخلیلی ابوشهید وپدر بزرگوار حاج محمدعموزادی عضو محترم شواری شهر بهشهر انتهای پیام/

بومی سازی قوانین

بومی سازی قوانین

کشور ما بویژه استان مازندران دارای ظرفیت های ویژه ای در بخش های مختلف از جمله کشاورزی؛ تولیدات صنعتی و دامی ؛ گردشگری و … می باشد که متاسفانه وجود برخی قوانین موجب ایجاد موانعی پیش پای سرمایه گذاران بخش خصوصی و به عنوان عاملی بازدارنده مانع پیشرفت و توسعه در بخش های مختلف و

د‌انستن، حق مرد‌م است

د‌انستن، حق مرد‌م است

آیا واقعاً این‌گونه است و چنین حقی وجود‌ د‌ارد‌؟ د‌ست‌کم، د‌یگر د‌ر حرف، کسی با این حق مخالف نیست. پس پرسش سخت‌تر و مهم‌تر این است: اگر واقعاً چنین حقی وجود‌ د‌ارد‌، که د‌ارد‌، چگونه می‌شود‌ به آن د‌ست یافت و آن را تضمین کرد‌؟ اینجا هم پید‌ا کرد‌ن اسم راه‌حل و چارچوب کلی کار