آخرین اخبار

روز موعود فرا رسید……

روز موعود فرا رسید……

همایش با بررسی نقش جوانان در توسعه انسانی و پیشرفت ملی با سخنرانی آقای محمود رحمانی خلیلی (کارشناس مسائل ایران) .....
چشم انداز قیمت مسکن تا پایان سال ۹۸

چشم انداز قیمت مسکن تا پایان سال ۹۸

اکثر کارشناسان اعتقاد دارند تا پایان سال جاری معاملات مسکن رشد خواهد کرد اما تغییری در قیمت رخ نخواهد داد و رکود غیرتورمی محتمل ترین سناریو برای بازار مسکن خواهد بود.